Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsveld 

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten afgesloten via de tussenkomst van de website Lissenvijver.be. 

Aangezien het gaat om een contract afgesloten met een consument, zijn de huidige verkoopsvoorwaarden enkel van toepassing indien het een contract op afstand betreft, in de zin van artikel 77, § 1, 1° van de wet van 14 juli 1991 aangaande de handelspraktijken en over informatie van en consumentenbescherming. Bijgevolg, zijn de huidige voorwaarden niet van toepassing indien, tijdens de precontractuele fase, de twee partijen elkaar fysisch ontmoeten. 

Article 2 - Definities 

De verkoper is: 

Libel BV 
BTW : BE 0774.533.914 
Lissenvijver 10 
B-2440 Geel - België 
Tel : 32(0)14 30 27 36 
e-mail:
info@lissenvijver.be  

De koper is ofwel een consument gedefinieerd (in de zin van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 aangaande de handelspraktijken en de informatie en consumentenbescherming) als elke natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten gepresenteerd door Lissenvijver aankoopt of gebruikt, met doeleinden die elke professioneel karakter uitsluiten. 

Artikel 3 - Aanbod 

De informatie met details over producten of diensten die gekocht kunnen worden op de website van Lissenvijver vormen een verkoop aanbieding. Behalve andersluidende uitdrukkelijke melding, is het aanbod geldig zoals het aanwezig is op de website. 

Maar Lissenvijver, kan niet gebonden worden door een aanbieding die, om redenen los van haar wil, fouten zou bevatten. 

Artikel 4 – Vorming van het contract 

§ 1. Te volgen etappes om het contract af te sluiten 

Om een verkoopscontract af te sluiten, moet de aankoper zes stappen van bestelling doorlopen. In geval van online betaling, is een 7de stap vereist: 

- 1 ste stap "Welke formule verkiest u? " : de aankoper selecteert de gewenste formule. 

- 2de stap: " Wie neemt deel aan wat ? " : de koper kiest het product/de producten of de dienst(en) en de gewenste hoeveelheid. 

- 3de stap: " Wanneer wenst u te komen?": de koper selecteert de gewenste bezoekdatum. Enkel de cadeau cheques die 1 jaar geldig zijn vereisen geen exacte datum. 

- 4de stap in optie: «Welke optie wenst u?": de koper kiest het product/de producten of de bijkomende dienst(en), en de gewenste hoeveelheid. 

- 5de stap: " Uw contactgegevens " de koper vult een identificatieformulier in. 

- 6de stap: " Reserveren ": 
een samenvatting van de bestelling komt tevoorschijn met de volgende elementen: 

Identificatie van de koper, gekocht(e) product(en)/dienst(en), datum van het bezoek en totale prijs: 
De koper moet de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden waarnaar een hyperlink voorgesteld wordt; 

De koper moet zijn reservatie bevestigen. 

- 7de stap: " Online betaling": de koper selecteert zijn betalingswijze. De bankinformatie die hij geeft worden direct overgemaakt aan het bedrijf Mollie die de online betaling beheert en beveiligt. Lissenvijver neemt geen kennis van de informatie betreffende de betaling. Een bericht informeert de koper van de aanvaarding of de weigering van zijn betaling. 

De stappen van de afsluiting van het contract zijn voorgesteld in de volgende taal: Nederlands. 

§ 2. Toestemming van de koper. 

De toestemming van de koper wordt gegeven op een samenvattingspagina die verschijnt bij stap 6: die stap maakt het hem/haar mogelijk eventuele fouten recht te zetten, en zijn bestelling te bevestigen. 

§ 3. Moment van het afsluiten van het contract 

Het contract wordt beschouwd als afgesloten op het moment dat de verkoper de bevestiging van de bestelling van de koper ontvangt. 

§ 4. Versturen van een bevestiging. 

Ten laatste op het moment van de levering stuurt de verkoper aan de consument een mail ter bevestiging van zijn bestelling die de volgende elementen opneemt: 

-identificatie van de verkoper en van de koper, prijs van het aangekochte product (de producten) of van de dienst(en) en de datum van reservatie. 

Artikel 5 – Middelen van elektronisch bewijs 

In het kader van hun relaties, aanvaarden de partijen de elektronische bewijsmiddelen, zoals de e-mails en de registraties in de computersystemen. 

Artikel 6 - Betaling 

De koper betaalt de prijs van zijn aankopen met een betalingsinstrument dat aanvaard is door Mollie. De betalingsmodule is rechtstreeks beheerd door het bedrijf Mollie, geen enkele informatie betreffende de betaling wordt doorgegeven aan Lissenvijver. 

Lissenvijver kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het proces van de online betaling. 

Als gevolg van het betalingsproces, ontvangt de koper een bericht ter bevestiging of een bericht die hem uitnodigt om de betalingsprocedure opnieuw te proberen wanneer er een probleem is. 

Artikel 7 – Het beleid voor terugbetaling 

7.1 Vanaf de aankoop door de klant, kan/kunnen de tickets noch herboekt worden ten laatste 12u voor aanvang. 

7.2 In ieder geval, zal een gekocht ticket niet terugbetaald kunnen worden, zelfs in de veronderstelling dat het ticket niet gebruikt zou zijn geweest door de klant. 

Artikel 8 - Levering 

Het versturen per post is enkel van toepassing voor de cadeau cheques die online aangekocht werden. Dit gebeurt binnen de 8 dagen van de aankoop onder voorbehoud van de levertermijnen van de post. 

Voor de reservatie, zal de koper zijn mail van bevestigen moeten printen op papier A4 in zwart-wit of in kleur. 

Voor de aankoop van online tickets, zal de koper het ticket of de tickets kunnen downloaden, direct na validering van zijn betaling, in het formaat pdf of jpeg en die voorleggen aan het onthaal. 

Artikel 9 - Respect van intellectueel eigendom 

De intellectuele eigendomsrechten van de site en zijn componenten zijn eigendom van Lissenvijver. De koopovereenkomst afgesloten tussen Lissenvijver en de koper geeft aan deze laatste het recht niet om welk element dan ook van de website van Lissenvijver te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te posten, door te geven of uit te delen 

Artikel 10 – Bescherming van het privé leven 

De regels aangaande de naleving van de wetgeving aangaande de bescherming van de gegevens met een persoonlijk karakter zijn omschreven in de privacy policy. 

Artikel 11 – Wet van toepassing en bevoegde rechtbank 

Elk geschil aangaande de website van Lissenvijver is geregeld door het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van het arrondissement van Turnhout zijn de enige die bevoegd zijn. 

In geval van geschil, zal een geprinte versie van de huidige verkoopsvoorwaarden en van elke vermelding in bijlage, die afgeleverd worden onder elektronische vorm, aanvaard worden in elke gerechtelijke, extra-gerechtelijke of administratieve procedure.